NSRV
MEDIINVEST Consulting

Prihláška za člena NSRV

Členstvo v NSRV je bezplatné a otvorené. Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba - organizácie, firmy, obce, združenia, jednotlivci, ktorí majú záujem získavať informácie z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.


V prípade záujmu o členstvo vyplňte, prosím, prihlášku a podpísanú ju zašlite na naše kontaktné adresy emailom alebo poštou.

Prihláška za člena NSRV SR 2014-2020 (pdf; 153 kB)

Logá partnerov