NSRV
MEDIINVEST Consulting

Miestne akčné skupiny v Prešovskom kraji

Schválené MAS s udeleným štatútom

Dňa 13. 11. 2017 udelila PPA štatúty celkovo 87 MAS v rámci Slovenskej republiky, z ktorých najviac - 18 - sa nachádza na území Prešovského kraja.

Tabuľka uvádza zoznam schválených MAS v Prešovskom kraji (názov a sídlo):


 

 

Ďalšie verejno-súkromné partnerstvá

OZ MAS PRAMENE
MAS TRI DOLINY, o.z.
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
SEKČOV-TOPĽA, o.z.
MAS HORNÁ TORYSA, o.z.
MAS DOMAŠA, o.z.
MAS TRI PRÚTY
MAS Opal
MAS POLONINY
Makovica mikroregión
Logá partnerov