PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Kontakty

Mukačevská 14420/30
Areál ASTORIA
080 01 Prešov

+421 948 174 346
+421 948 635 525

sekretariat@mediinvest.sk
mediinvest@mediinvest.sk
www.mediinvest.sk

IČO: 45 483 078
IČ DPH: SK2023019911

Číslo účtu(IBAN): SK94 0200 0000 0027 3358 1251

Nechajte nám odkaz ...
Budova MEDIINVEST Consulting